1) Titlu proiect: Contract de prestări servicii de formare profesională pentru meseria de lucrător în comerţ

 • Program de finanţare: finanţare dela Guvernprin Agenţia judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa
 • Perioada de derulare: anul 2005
 • Rezultate: au fost cursate 125 persoane în meseria de lucrător în comerţ
 • Buget: 54.000 lei

 

2) Titlu proiect: Contract de prestări servicii de formare profesională pentru meseria deîngrijitoare bătrâni la domiciliu

 • Program de finanţare: finanţare dela Guvernprin Agenţia judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa
 • Perioada de derulare: anul 2005
 • Rezultate: au fost cursate 232 persoane în meseria de îngrijitoare bătrâni la domiciliu
 • Buget: 103.008 lei

 

3) Titlu proiect: Contract de prestări servicii de formare profesională pentru meseria de tâmplar universal

 • Program de finanţare: finanţare dela Guvernprin Agenţia judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa
 • Perioada de derulare: anul 2004
 • Rezultate: au fost cursate 25 persoane în meseria de tâmplar universal
 • Buget: 21.725 lei

 

4) Titlu proiect: Contract de prestări servicii de formare profesională pentru meseria de zidar, pietrar, tencuitor

 • Program de finanţare: finanţare dela Guvernprin Agenţia judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa
 • Perioada de derulare: anul 2005
 • Rezultate: au fost cursate 50 persoane în meseria de zidar, pietrar, tencuitor
 • Buget: 36.114 lei

 

 5) Titlu proiect: Contract de prestări servicii de formare profesională pentru meseria de îngrijitoare bătrâni la domiciliu

 • Program de finanţare: finanţare dela Guvernprin Agenţia judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa
 • Perioada de derulare: anul 2005
 • Rezultate: au fost cursate 28 persoane în meseria de îngrijitoare bătrâni la domiciliu
 • Buget: 14.200,48 lei

 

6) Titlu proiect: Contract de prestări servicii de formare profesională pentru meseria de zidar, pietrar, tencuitor

 • Program de finanţare: finanţare dela Guvernprin Agenţia judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa
 • Perioada de derulare: anul 2006
 • Rezultate: au fost cursate 50 persoane în meseria de zidar, pietrar, tencuitor
 • Buget: 34.500 lei

 

7) Titlu proiect: Contract de prestări servicii de formare profesională pentru meseria de lucrător în comerţ

 • Program de finanţare: finanţare dela Guvernprin Agenţia judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa
 • Perioada de derulare: anul 2006
 • Rezultate: au fost cursate 187 persoane în meseria de lucrător în comerţ
 • Buget: 43.105,37 lei

 

8) Titlu proiect: Contract de prestări servicii de formare profesională pentru meseria de îngrijitoare bătrâni la domiciliu

 • Program de finanţare: finanţare dela Guvernprin Agenţia judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa
 • Perioada de derulare: anul 2006
 • Rezultate: au fost cursate 50 persoane în meseria de îngrijitoare bătrâni la domiciliu
 • Buget: 11.882,5 lei

 

9) Titlu proiect: Contract de prestări servicii de formare profesională pentru meseria de inspector resurse umane

 • Program de finanţare: finanţare dela Guvernprin Agenţia judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa
 • Perioada de derulare: anul 2006
 • Rezultate: au fost cursate 27 persoane în meseria de inspector resurse umane
 • Buget: 5.697 lei

 

10) Titlu proiect: Contract cadru pentru furnizarea serviciilor PRFM – „Consiliere pentru începerea şi/sau dezvoltarea unei afaceri”

 • Program de finanţare: finanţare dela Banca Mondialăprin Agenţia judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa
 • Perioada de derulare: anul 2006
 • Rezultate: 35 persoane din rândul cadrelor militare disponibilizate au fost instruite pentru începerea şi dezvoltarea unei afaceri
 • Buget: 19.323 lei

 

11) Titlu si cine l-a finanţat: Contract de prestări servicii de formare profesională pentru meseria de îngrijitoare bătrâni la domiciliu

 • Program de finanţare: finanţare dela Guvernprin Agenţia judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea
 • Perioada de derulare: anul 2005
 • Rezultate: au fost cursate 21 persoane în meseria de îngrijitoare bătrâni la domiciliu
 • Buget: 9.471 lei

 

12) Titlu proiect: Contract de prestări servicii – „Privind diseminarea Planului Local de Dezvoltare Durabilă – Agenda Locală 21 şi traducerea acestui document în limbile franceză şi italiană”,

 • Program de finanţare: finanţare dela Primăria MunicipiuluiConstanţa
 • Perioada de derulare: anul 2006
 • Rezultate: aproximativ 480 persoane au fost înştiinţate cu privirela Planul Localde Dezvoltare Durabilă – Agenda Locală 21
 • Buget: 48.000 lei

 

13) Titlu proiect: Contract de prestări servicii de formare profesională pentru meseria de tehnician în activităţi financiare şi comerciale

 • Program de finanţare: finanţare dela Guvernprin Agenţia judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi
 • Perioada de derulare: anul 2006
 • Rezultate: au fost cursate 25 persoane în meseria de tehnician în activităţi financiare şi comerciale
 • Buget: 22.188 lei

 

14) Titlu proiect: Contract de prestări servicii de formare profesională pentru meseria de zidar, pietrar, tencuitor

 • Program de finanţare: finanţare dela Guvernprin Agenţia judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa
 • Perioada de derulare: anul 2007
 • Rezultate: au fost/ sunt cursate 100 persoane în meseria de zidar, pietrar, tencuitor
 • Buget: 69.000 lei

 

15) Titlu proiect: Contract de prestări servicii de formare profesională pentru meseria de lucrător în comerţ

 • Program de finanţare: finanţare dela Guvernprin Agenţia judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa
 • Perioada de derulare: anul 2007
 • Rezultate: au fost/ sunt cursate 50 persoane în meseria de lucrător în comerţ
 • Buget: 14.800 lei

 

16) Titlu proiect: Contract cadru pentru furnizarea serviciilor PRFM – „Consiliere pentru începerea şi/sau dezvoltarea unei afaceri”

 • Program de finanţare: finanţare dela Banca Mondialăprin Agenţia judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa
 • Perioada de derulare: anul 2007
 • Rezultate: 35 persoane din rândul cadrelor militare disponibilizate sunt instruite pentru începerea şi dezvoltarea unei afaceri
 • Buget: 21.983 lei

 

17) Titlu proiect: Programul „Învăţare pe tot Parcursul Vieţii”,

 • Program de finanţare: finanţat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
 • Perioada de derulare: 2008 – 2010
 • Buget: 15.000 Euro

Scopul proiectului a fost imbunatatirea gradului de cunostinte financiare in randul adultilor, pentru a-i  ajuta sa ia decizii financiare mai bune si sa utilizeze serviciile financiare.

Parteneriatul a abordat problema analfabetismului financiar  in randul adultilor, in special a celor care sunt dezavantaj si a cautat modalitati prin care sa ii ajute pe acestia să aiba o cultura financiară mai buna, astfel incat sa isi poata gestiona mai bine finantele, pentru a-si fructifica veniturie si pentru a-si imbunataţi calitatea vietii.

Pentru a stabili nivelul educatiei financiare si incluziunea la diversele tipuri de grupuri tinta, parteneriatul  a realizat un sondaj si a folosit rezultatele pentru identificarea lacunelor adultilor  in cunoasterea si intelegerea problemelor financiare . De asemenea, sondajul a servit drept baza pentru identificarea competentelor necesare.

Pe baza rezultatelor sondajului, parteneriatul a implementat o programa cadru, de capabilitate financiara, detaliata, care a identificat continutul, competentele si rezultatele estimate pentru cursanti, la diferite niveluri. Partenerii au utilizat programa cadru, care a variat intre organizatiile participante, la cursurile de formare pentru a satisface nevoile cursantilor acestora.

Fiecare partener a implementat si pilotat cursuri de educatie financiara pentru a raspunde nevoilor specifice ale cursantilor lor, si a produs un manual de orientare care sa ofere indrumare lectorilor care vor preda cursul. Copii ale manualelor pot fi descarcate de pe site-urile partenerilor. Parteneriatul a produs, de asemenea, un raport final pentru a fi utilizat ca instrument de diseminare.

 

18) Titlu proiect: Mereu în competiţie numai prin participare continuă la formarea profesională în domeniul construcţiilor, al asistenţei sociale şi al comerţului

 • Program de finanţare: finanţat de Fondul Social European prin AMPOSDRU 2007 – 2013 – 2.4 Continuă să te califici
 • Perioada de derulare: 01.09.2009 – 28.02.2011
 • Rezultate: dezvoltarea capitalului uman prin calificarea sau recalificarea angajaţilor, prin menţinerea pe piaţa muncii aflată în continuă schimbare, proiect desfăşurat în colaborare cu Grupul Şcolar „Anghel Saligny” Galaţi (partener principal)
 • Calitate în proiect: partener 1
 • Buget: 253.300 lei

Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat:

Centrul pentru Formare Profesională şi Dezvoltare Regională – CFPDR, ca partener în cadrul proiectului, va analiza nevoile de formare profesională, în colaborare cu ceilalţi parteneri, ale fiecărei persoane doritoare, în funcţie de capacitatea şi disponibilitatea acesteia, precum şi selectarea persoanelor beneficiare. De asemenea, se va ocupa de autorizarea fiecărui tip de program de formare profesională, în cazul în care acesta nu este deja autorizat, ţinând astfel legătura cu Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Constanţa, instituţia care se ocupă de autorizarea şi urmărirea programelor de formare profesională. Se va ocupa de pregătirea şi desfăşurarea programelor de formare profesională stabilite prin proiect, inclusiv de stabilirea, organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire pentru fiecare grupă de participanţi, precum şi de completarea şi distribuirea certificatelor de absolvire a cursurilor.

 

19) Titlu proiect: Înaltă calitate în formarea profesională

 • Program de finanţare: Cofinanţat de Fondul Social European prin AMPOSDRU 2007 – 2013, 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
 • Perioada de derulare: august 2010 – martie 2013
 • Rezultate: dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elvilor aflaţi în situaţia de tranziţie de la şcoală la viaţa activă şi în consecinţă, îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii, proiect desfăşurat în colaborare cu  Grupul Şcolar „Anghel Saligny” Galaţi (partener principal) şi Asociaţia „Formare Studia” Iaşi (partener 1)
 • Calitate în proiect: partener 2
 • Buget: 490.800 lei

Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat:

Centrul pentru Formare Profesională şi Dezvoltare Regională – CFPDR, ca partener în cadrul proiectului, va avea următoarele activităţi:

1. Lansarea proiectului

2. Asigurarea logisticii

4. Servicii de informare şi publicitate

4.1. Organizare „punct mobil de informare”; 4.2. Publicitate

5. Formarea grupului ţintă

5.1. Completarea de chestionare şi fişe de înscriere

5.2. Întocmirea bazei de date pentru a-si desfăşura activitatea în proiect

6. Organizarrea stagiului de practică şi consiliere

6.3. Campanii priviind promovarea unui stil deviaţă sănătos de prevenirea riscurilor pentru sănăpătate şi securitate la locul de muncă a elevilor – prelucrare norme generale şi specifice de protecţie a muncii (pentru 800 de elevi)

7. Evaluarea cursanţilor şi acordrea certificatelor de participare şi diplome de merit

9.Promovarea rezultatelor proiectului

10. Managementul proiectului

 

20) Titlu proiect: Măsuri Active Integrate de Ocupare Regiunea Sud-Muntenia – Creşterea oportunităţilor de angajare a persoanelor fără loc de muncă.

 • Program de finanţare: Cofinanţat de Fondul Social European prin AMPOSDRU 2007 – 2013,Axa prioritară  5 –  Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.1 – Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active integrate de ocupare.
 • Perioada de derulare: ianuarie 2011 – decembrie 2012
 • Rezultate: 2000 persoane informate privind piaţa muncii(dintre care 1000 femei), 600 persoane consiliate si orientate privind accesul pe piata muncii, 240 persoane cursate  dintre care 60 persoane anjajate.
 • Calitate în proiect: partener 1
 • Buget: 2.255.080,00 lei – valoarea totală a proiectului
 • Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat:

Centrul pentru Formare Profesională şi Dezvoltare Regională – CFPDR, ca partener în cadrul proiectului, va analiza nevoile de formare profesională, în colaborare cu ceilalti parteneri, ale fiecărei persoane doritoare în funcşe de capacitatea şi disponibilitatea acesteia, precum si selectarea persoanelor beneficiare. Deasemenea se va ocupa de autoriyarea fiecarui tip program de formare profesionala, în cazul în care acesta nu este deja autorizat, ţinând astfel legătura cu Direcţiile de Muncă şi Protecţie Socială judeţtene, instituţia care se ocupă de autorizarea şi urmărirea programelor de formare profesională stabilite prin proiect, inclusiv de stavilirea organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire pentru fiecare grupă de participanţi precum şi de completarea şi distribuirea certificatelor de absolvire a cursurilor.

 

21)  Titlu proiect :   Pregatire profesionala pentru tinerii din Regiunile  de Dezvoltare Sud,  Sud-Vest si Bucuresti-Ilfov

 • Program de finantare : Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
 • Perioada de derulare : 08 martie 2011 – 8 noiembrie 2012
 • Rezultate: Instruirea a 1116 participanti, divizati in 44 de sesiuni de pregatire, fiecare a cate aproximativ 25 de persoane pe o perioada de 10 zile intr-unul din domeniile : „Managementul firmei”, „Agricultura ecologica”, „Contabilitatea fermei”, „Standarde UE (mediu, sanatate, bunastarea animalelor, igiena) si principiile eco-conditionalitatii”, „Diversificarea activitatilor exploatatiilor agricole” .
 • Calitate în proiect: asociat  2
 • Buget: 5.785.715 lei fara TVA – valoarea totală a proiectului
 • Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat:

Centrul pentru Formare Profesională şi Dezvoltare Regională – CFPDR, ca asociat în cadrul proiectului, va analiza nevoile de formare profesională, în colaborare cu ceilalti asociati, ale fiecărei persoane doritoare în functie de capacitatea şi disponibilitatea acesteia, precum si selectarea persoanelor beneficiare. Deasemenea se va ocupa de autorizarea fiecarui tip program de formare profesionala, în cazul în care acesta nu este deja autorizat, ţinând astfel legătura cu Direcţiile de Muncă şi Protecţie Socială judeţene, instituţia care se ocupă de autorizarea şi urmărirea programelor de formare profesională stabilite prin proiect, inclusiv de stabilirea organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire pentru fiecare grupă de participanţi precum şi de completarea şi distribuirea certificatelor de absolvire a cursurilor.

 

22)  Titlu proiect :   Pregatire profesionala pentru fermierii care detin ferme de semi-subzistenta in Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

 • Program de finantare : Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
 • Perioada de derulare : 21 iunie 2011 – 20 noiembrie 2012
 • Rezultate: Instruirea a 1405 participanti, repartizati in 56 de sesiuni de pregatire, fiecare a cate aproximativ 25 de persoane si cu o durata de 5 zile, intr-unul din domeniile: „Managementul general al fermei”, „Contabilitatea primara a fermei”, „Protectia mediului”, „ Marketingul produselor agricole”
 • Calitate în proiect: asociat  2
 • Buget: 3.657.198 lei fara TVA – valoarea totală a proiectului
 • Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat:

Centrul pentru Formare Profesională şi Dezvoltare Regională – CFPDR, ca asociat în cadrul proiectului, va analiza nevoile de formare profesională, în colaborare cu ceilalti asociati, ale fiecărei persoane doritoare în functie de capacitatea şi disponibilitatea acesteia, precum si selectarea persoanelor beneficiare. Deasemenea se va ocupa de autorizarea fiecarui tip program de formare profesionala, în cazul în care acesta nu este deja autorizat, ţinând astfel legătura cu Direcţiile de Muncă şi Protecţie Socială judeţene, instituţia care se ocupă de autorizarea şi urmărirea programelor de formare profesională stabilite prin proiect, inclusiv de stabilirea organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire pentru fiecare grupă de participanţi precum şi de completarea şi distribuirea certificatelor de absolvire a cursurilor.

 

23)     Titlu proiect  : Instrumente strategice pentru ocupare în industria turismului

 • Program de finanţare: Cofinanţat de Fondul Social European prin AMPOSDRU 2007 – 2013,Axa prioritară  5 –  Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.1 – Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active integrate de ocupare.
 • Perioada de derulare a contractului de prestari servicii  : 18 .04.2012 – 31.01.2013.
 • Rezultate: formare profesională a unui numar de 258 de participanti într-o ocupatie cerută de sectorul turistic, respectiv intr-unul din domeniile : „Lucrator in alimentatie” – curs de calificare nivel I, „Bucatar”, „Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie” – cursuri de calificare nivel II, „Barman”, „Lucrator pensiune turistica” – cursuri de perfectionare .
 • Calitate în proiect: prestator
 • Buget: 238.000 lei  – valoarea contractului de prestari servicii de formare profesionala
 • Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat:

Centrul pentru Formare Profesională şi Dezvoltare Regională – CFPDR, ca prestator în cadrul proiectului, va analiza nevoile de formare profesională, în colaborare cu achizitorul, ale fiecărei persoane doritoare în functie de capacitatea şi disponibilitatea acesteia, precum si selectarea persoanelor beneficiare. Deasemenea se va ocupa de autorizarea fiecarui tip program de formare profesionala, în cazul în care acesta nu este deja autorizat, ţinând astfel legătura cu Direcţiile de Muncă şi Protecţie Socială judeţene, instituţia care se ocupă de autorizarea şi urmărirea programelor de formare profesională stabilite prin proiect, respectiv contract de prestari servicii, inclusiv de stabilirea organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire pentru fiecare grupă de participanţi precum şi de completarea şi distribuirea certificatelor de absolvire a cursurilor.

Share This